Olika typer av elektrikerjobb

Som elektriker kan dina arbetsuppgifter variera mycket, beroende på var du jobbar. En vanlig distinktion är den mellan industrielektriker och serviceelektriker till exempel, två inriktningar som för med sig vitt skilda arbetsuppgifter. Medan en industrielektriker jobbar med just det – industriella verksamheter – arbetar en serviceelektriker ofta på kontor eller hos privatpersoner med felsökning, reparation och underhållning av installationer.

När någon säger att han/hon jobbar som elektriker, vet man inte alltså inte direkt exakt vad denne gör under arbetsdagarna. Så vad finns det för olika inriktningar egentligen?

Jobb på storbyggen

En del elektriker jobbar övervägande på byggen. Att göra det anses ofta lite tuffare än att till exempel vara serviceelektriker. Inte sällan behöver man dra stora mängder ledningar och jobba i mer påfrestande miljöer. Generellt handlar det om att man ”bygger” mer. Man skapar mer än vad till exempel en serviceelektriker gör. Det är inte lika mycket felsökning, och underhåll är det knappast tal om.

 

En del kan vittna om att lönen på storbyggen kan vara riktigt bra, och just därför är det ett område som många vill jobba inom. Man kan nog konstatera att det lockar vissa mer än andra. Andra anser att det är trevligare att arbeta med service och jobba nära kunden.

En nackdel med att jobba på storbyggen är att det kan vara en påfrestande miljö. Visserligen finns det strikta säkerhetskrav, men visst bör det vara något mer riskfyllt att arbeta på en byggarbetsplats, jämfört med ett kontor eller ute hos en privatperson. En annan faktor att väga in är vädret – det kan mycket väl vara så att man får jobba utomhus i minusgrader.

Jobb med service

Medan många elektriker jobbar på storbyggen, är det kanske desto fler som arbetar med service. Det är dessa som kommer när du ringer om att du behöver hjälp med något i hemmet, till exempel. Om de inte är ute på uppdrag hos privatpersoner kan de åka ut till diverse företag och kontor. När det gäller mer industriella verksamheter är det dock ofta något som kräver att elektrikern är lite mer nischad.

Fördelen med att jobba med service, som många ser det, är att man har en stor variation i arbetsuppgifterna. Medan många på storbyggen kan tycka att arbetet är lite monotont, så är det fler som anser att uppgifterna som service-elektriker är mer växlande.

Generellt jobbar man också mer med felsökning när man jobbar med service. Det här tycker många är roligt – man har dagligen möjligheter att utmana sig själv, och ibland kommer kluriga och svårlösta problem som ska lösas. Många uppger att man får en känsla av tillfredsställelse när just dessa uppgifter löses.

Dessutom jobbar man närmre kunden på ett annat sätt. Tycker man om att ge ett bra bemötande och att samtala med kunder passar troligtvis den här nischen bäst. Som serviceelektriker har man ett stort ansvar i att agera företagets ansikte utåt. En elfirma lever inte sällan på sitt rykte – och den elektriker som jobbar med service har goda möjligheter att påverka detta.

Lycka till!