Olika uppdrag för en städfirma

Ett städföretag kan specialisera sig inom ett eller flera olika områden. Gemensamt för alla uppdrag är att det ska bli rent och funktionsdugligt oavsett vilket område det gäller. Uppdragen kan variera och kräva olika form av kunskap för att genomföras på bästa sätt.

Byggstädning

På en byggarbetsplats ska det byggstädas när all byggnation är avslutad och hyresgästerna väntar på att få komma på plats. Här kan det handla om ganska tung städning som kräver speciell teknik för att genomföra.

Även i samband med renovering av offentliga lokaler, affärer eller i ett hem kan en städfirma åta sig att utföra byggstädning. Då är det kanske inte lika tungt arbete som på en byggarbetsplats, men ändå betydligt tyngre än traditionell städning av hem eller lokaler av olika slag.

Trappstädning

Det här är också en form av städning som kan vara ganska tungjobbad beroende på årstid och väderlek. Det kan ofta vara svårt att arbeta med maskiner i trapphusen så det krävs fysisk styrka för att klara uppdraget.

Visningsstädning och flyttstädning

Det blir allt vanligare att man anlitar en städfirma för att genomföra en visningsstädning. Det blir som en enklare form av homestyling och städfirma stockholm som kan ligga till grund för en högre slutsumma i en bostadsförsäljning. Många företag har ett paketpris om man väljer att anlita dem för både visningsstädning och flyttstädning. Här har städföretagen checklistor över vad som ingår i en flyttstädning så att inget missas.

Dödsbotömning och städning

En städfirma kan åta sig att sortera upp ett dödsbo och skilja på det som ska köras till återbruk och återvinning. De ansvarar även för transporten av allt bohag. Slutstädningen i ett dödsbo är att jämföra med en flyttstädning.

Städning av skolor, affärer och kontor

Här kan det handla om att arbeta på obekväma tider för att inte störa den verksamhet som pågår i lokalerna. Ofta är det större fria ytor att rengöra och många gånger handskas man med ganska stora maskiner. Även personalutrymmen och WC/dusch-utrymmen ingår i städningen. Städpersonalen tömmer i regel papperskorgar och fyller på tvål och pappershanddukar.

Hemstädning

Sedan RUT-avdraget infördes som gör det möjligt för privatpersoner att göra avdrag för 50 % av arbetskostnaden har antalet städuppdrag i hem ökat markant. Här kan det se väldigt olika ut om det är en liten trång bostad eller en större våning eller villa. Det gemensamma är att man städar i hemmiljö och får ta hand om personliga tillhörigheter på ett respektfullt sätt.