Vad gäller med försäkring när jag flyttar?

Kontrollera alltid hur försäkrad du är inför en flytt. Kanske har du dubbelt boende under en period – behöver du då hemförsäkringar? Har den flyttfirma som kör alla lådor och möbler försäkring och vad gäller när du hyr en släpvagn?

Om jag har dubbelt boende

En hemförsäkring gäller generellt på två adresser i det fall du behöver ha dubbelt boende. Men detta enbart under en viss tid. Ett försäkringsbolag anger exempelvis att det gäller upp till 30 dagar. Därmed är egendom försäkrat i nya bostaden. Flyttar du till villa behöver däremot villaförsäkring tecknas som skydd för själva bostaden.

Under själva flytten

När flytten sker är egendomen försäkrad i likhet med om man har dem i sin bil. Detta även om de körs i en släpvagn. Därmed gäller försäkringen mot stöld, brand, skadegörelse m.m.

Under själva flytten – med flyttfirma

Låter du en flyttfirma sköta flytten är det deras försäkringsskydd som ersätter vid skada, utebliven bonus på utländska casinon eller stöld. Det är därför viktigt att fråga den flyttfirma man tänkt anlita om de har försäkring. Mycket ofta brukar detta lyftas fram på företagets hemsida.

Utöver det är lika viktigt att kontrollera att företaget har giltig yrkestrafiktillstånd. Det är mycket enkelt kontrollerat och är nästan ett ”måste” innan man väljer vilket företag som flyttfirman flyttbolaget som ska flytta bohaget. Gå till Transportstyrelsens webbplats och klicka dig vidare till Yrkestrafiktillstånd. Ange namnet på den flyttfirma som ska anlitas och direkt visas om de har gällande tillstånd eller inte.

En flyttfirma som inte har tillståndet kör alltså olagligt. Eftersom försäkringsbolag kan vägra utbetalning om försäkringstagaren varit oaktsam (exempelvis bryter lagen) kan man alltså stå utan ersättning om olyckan är framme. Kontrollera alltså därmed både försäkring och yrkestrafiktillstånd.

Försäkring för hyrbilen och hysläpet

Om du hyr en bil eller släp brukar det alltid ingå en försäkring. Men däremot är självrisken generellt mycket hög. Det är orsaken till att många tecknar en självriskreducering. Man betalar en mindre summa men minskar då självrisken med flera tusen kronor. Är man med om en olycka där man själv måste betala självrisken handlar det bara om några hundra eller ca 1000 kr som behöver betalas.

Saker som är i ditt fordon

Om du lägger saker i bilen inför flytten och sedan får inbrott i bilen så är det två försäkringar som kommer att utnyttjas. Den skada som uppstått på bilen täcks av bilförsäkringen. Detta förutsatt att du har halvförsäkring eller helförsäkring. Har du enbart trafikförsäkring kan du aldrig få ersättning för inbrott eller skadegörelse.

Sedan är det hemförsäkringen som täcker för den egendom som du förvarade i bilen. Om det var inredning eller tekniska tillbehör till bilen som blev stulna är det däremot fortfarande bilförsäkringen som gäller.

Kom ihåg att uppdatera

Kom ihåg att alltid kontakta försäkringsbolaget efter att en flytt genomförts. Detta för att ange de nya förutsättningarna. Det kan exempelvis vara att du nu har larm, har större boende eller att det är fler personer som nu bor där. Kom även ihåg att se över summan som försäkringen täcker. Kanske är det dags att höja den om ny möbler och annat köps in.